Procesbegeleiding
Wij zijn graag procesbegeleider van teambijeenkomsten en teamdagen.

Een goede voorbereiding is (bijna) het hele werk! Voorafgaand aan deze bijeenkomsten helpen wij de leider of het team om een scherpe ambitie vast te stellen vanuit een duidelijk en gedeeld belang.

Wij sluiten aan bij de behoeften en de context. We helpen de leider en het team om van meet af aan eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen. Zo bereiken we een optimaal resultaat.

Training
We verzorgen trainingen en workshops binnen ontwikkelingstrajecten. Het is een instrument om te ontwikkelen wat het team nodig heeft om hun ambitie te realiseren.

Thema’s hierbij zijn o.a. persoonlijke effectiviteit, vaststellen visie / missie en focus, effectief communiceren, effectief vergaderen, klantfocus en creëren van co-creatie.

* foto: Gambia 2018